Uitgelicht

Hij is er! Handboek voor Natuurwandelingen

In dit handboek maak je kennis met de meest uiteenlopende landschappen: duinen, stranden, heiden, bossen, akkers, heuvels, rivieren, meren en moerassen. Elk landschap heeft zijn eigen planten, bloemen, insecten en zoogdieren. In verruigde rietvelden tref je blauwborsten aan, in vochtige duinvalleien en op zilte strandvlakten vind je de zeldzame parnassia, in drassige heidevelden hoor en zie je in het prille voorjaar heikikkers, die in paartijd prachtig blauw kleuren. In elk jaargetijde en bij elk weertype valt er weer iets anders te ontdekken. Lees “Hij is er! Handboek voor Natuurwandelingen” verder

Kleine rietganzen verkassen

Kleine rietgans. Foto Harvey van Diek
Kleine rietganzen. Foto Harvey van Diek

In deze tijd komen kleine rietganzen in Nederland, en waar kleine rietganzen zijn, daar is Fred Cottaar. Niet alleen omdat de ganzen er zo leuk uitzien, met hun donkere, ronde koppies. Fred onderzoekt ze al jaren, samen met Vlaamse, Deense en Noorse onderzoekers.

Het was een ideale trekvogel om te onderzoeken. De hele broedpopulatie van Spitsbergen overwinterde namelijk in Zuidwest-Friesland. Ze graasden er in november op weilanden en nog liever op maïsstoppelvelden. Maar alleen als daar wat te halen viel, en dat is in de moderne maïsteelt zelden meer het geval, er ontsnapt geen korrel aan de maaimachine. Lees “Kleine rietganzen verkassen” verder

Geamputeerde langpootmug

angpootmug. Foto Koos Dijksterhuis
angpootmug. Foto Koos Dijksterhuis

Als ik ’s morgens beneden kom, zit er op het raam een langpootmug. Een vrouwtje, met een puntig achterwerk. Ze heeft vier poten. Als insect hoort ze er in ongeschonden toestand zes te hebben. Twee poten geamputeerd en nog functioneert ze. Ze strekt twee poten voor zich uit, alsof ze bidt. Dan spreidt ze ze weer.

Of ze werkelijk naar behoren functioneert, is moeilijk te zeggen. Zou ze beseffen dat ze twee poten kwijt is? Beseft ze überhaupt dat ze bestaat? Zou ze wondjes hebben waar de poten zaten? Zouden die pijn doen? Ik denk dat het meevalt – langpootmuggen kunnen poten loslaten bij gevaar, zoals een hagedis zijn staart. De muggenpoten groeien alleen niet weer aan. Lees “Geamputeerde langpootmug” verder

Zeevarende franjepoten

Rosse franjepoot Foto Koos Dijksterhuis
Rosse franjepoot. Foto Koos Dijksterhuis

In augustus zat er een grauwe franjepoot in de Westerplas op Schiermonnikoog. In broedkleed is zo’n franjepoot minder rood dan de rosse franjepoot. Franjepoten zijn kleine steltlopers die in het hoge noorden broeden. Ze zijn niet schuw en laten zich soms van vlakbij bekijken. Lees “Zeevarende franjepoten” verder

Jagers op zee

Kleinste jager. Foto Jeroen Reneerkens
Kleinste jager. Foto Jeroen Reneerkens

In Noorwegen en IJsland kun je in juni en juli kleine jagers zien. Daar broeden die snelle, slanke roofmeeuwen op de toendra langs de kust. Er zijn ook grote jagers, en er is een soort die net iets kleiner is dan de kleine jager. En die heet dus kleinste jager. Lees “Jagers op zee” verder

Strandlopers lijden honger in West-Afrika

Drieteenstrandloper Foto Jeroen Reneerkens
Drieteenstrandloper. Foto Jeroen Reneerkens

Op onze stranden dribbelen drieteenstrandlopers langs de waterlijn. Die koddige wit met grijze beestjes rennen met de golven mee, ze lijken wel te rollen. Ze broeden op de toendra in Noordoost-Groenland, maar overwinteren op Europese en Afrikaanse stranden, van Schotland tot Zuid-Afrika. Lees “Strandlopers lijden honger in West-Afrika” verder