Uitgelicht

Hij is er! Handboek voor Natuurwandelingen

In dit handboek maak je kennis met de meest uiteenlopende landschappen: duinen, stranden, heiden, bossen, akkers, heuvels, rivieren, meren en moerassen. Elk landschap heeft zijn eigen planten, bloemen, insecten en zoogdieren. In verruigde rietvelden tref je blauwborsten aan, in vochtige duinvalleien en op zilte strandvlakten vind je de zeldzame parnassia, in drassige heidevelden hoor en zie je in het prille voorjaar heikikkers, die in paartijd prachtig blauw kleuren. In elk jaargetijde en bij elk weertype valt er weer iets anders te ontdekken. Lees “Hij is er! Handboek voor Natuurwandelingen” verder

Plastic van het strand

Strandafval visnet enz. Foto Koos Dijksterhuis
Strandafval visnet enz. Foto Koos Dijksterhuis

Op onze strandwandelingen nemen we door badgasten achtergelaten en aangespoeld scheepsafval mee. Gemiddeld vullen we per vijf kilometer een vuilniszak per persoon. We nemen alleen kunststoffen mee, en klonten paraffine. Complete visnetten zijn te groot, te zwaar. Ik heb eens een koelkast, een printer en een autowrak aan zee gevonden. Lees “Plastic van het strand” verder

Vogels voeren

Keep en 2 mussen. Foto Jeanette Essink
Keep en 2 mussen. Foto Jeanette Essink

Als we in ons huisje op Schiermonnikoog arriveren, hang ik wat vetbollen en zaad op. Hoelang zou het duren voor de vogels het ontdekken?

Het duurt maar liefst een dag. Ineens zijn er mezen (kool- en pimpel-) en mussen (huis-) present. De mussen hebben voorkeur voor het zaad, ze zijn onhandig aan de vetbol, al proberen ze het wel. Lees “Vogels voeren” verder

Naar het oosten en terug

Vink. Foto Koos Dijksterhuis
Vink. Foto Koos Dijksterhuis

Tussen winderige regendagen door is het ineens zonnig. Een oostenwindje nodigt uit tot een oostwaartse wandeling op Schiermonnikoog. Tegen de wind over het Waterstaatpad en langs zee terug.

Die stuifdijk bestaat uit een verwilderde duinenrij met een ondoordringbare, door bessenetende vogels geplante begroeiing van duindoorns, meidoorns, vlieren, lijsterbessen en rozen. Hier en daar staat een wilde asperge, met rode bessen. Lees “Naar het oosten en terug” verder

Lijsters op trek

Koperwiek. Foto Koos Dijksterhuis
Koperwiek. Foto Koos Dijksterhuis

De najaarstrek van lijsters is begonnen. Op Schiermonnikoog zijn vooral zanglijsters en koperwieken present. Merels en de eerste kramsvogels druppelen ook binnen. Ze komen uit het noorden en oosten en blijven bij ons of vervolgen hun reis naar het zuiden en westen. Maar eerst eten ze zich lam aan de vele bessen die nu rijp zijn. Lees “Lijsters op trek” verder

Verrassende vogel op verrassende plek

Grauwe vliegenvanger. Foto Koos Dijksterhuis
Grauwe vliegenvanger. Foto Koos Dijksterhuis

Als we over de zeedijk tussen de kwelders en de Noordpolder in Noord-Groningen lopen, kijk ik naar de graspiepers onderaan de dijk. Graspiepers zijn bruinige zangvogels die met vele in Nederland broeden en met nog vele meer door ons land trekken, van broedgebied naar winterverblijf. Tijdens hun trek volgen ze graag de kust. Op de kwelders hier hebben ze tevens gebroed, dus aan graspiepers geen gebrek. Lees “Verrassende vogel op verrassende plek” verder