Hoefblad lokt hommel

Groot hoefblad + akkerhommel 7282 Foto Koos Dijksterhuis

Groot hoefblad + akkerhommel 7282 Foto Koos Dijksterhuis

Nu het lente is vormen de bosanemonen witte, en de speenkruiden gele tapijten. De eerste hondsdraf bloeit en dovenetels laten hun blad uit de grond schieten. Klein hoefblad bloeit met gele zonnetjes en groot hoefblad met roze knotsen. Nog even en die grote hoefbladen zijn uitgebloeid, waarna hun hoefbladen verschijnen. Die zijn inderdaad groot, om niet te zeggen reusachtig: een halve meter in doorsnee. Om in korte tijd zijn enorme bladeren op te pompen, heeft groot hoefblad vocht en voedsel nodig. De plant is dan ook te vinden op zompige, voedselrijke bodems; langs sloten en andere wateren. Lees verder

De eerste vlinder

Gehakkelde aurelia Foto Koos Dijksterhuis

Gehakkelde aurelia Foto Koos Dijksterhuis

De eerste vlinder die ik deze laat begonnen lente zag, was niet eens een dagpauwoog, citroenvlinder of kleine vos. Het was een gehakkelde aurelia. Er waaide nog een frisse wind, maar Aurelia zat zich op een beschut plekje in de zon op te warmen.

Nederland lag vanouds aan de noordgrens van het leefgebied van gehakkelde aurelia’s. Sinds een jaar of dertig zijn ze gestaag algemener geworden in Nederland, vermoedelijk dankzij klimaatverandering. Je zou een op warmte gestelde vlinder niet zo vroeg verwachten, maar sommige gehakkelde aurelia’s overwinteren in Nederland in de strooisellaag op de grond, onder boomstronken, in dichte houtwallen en holle bomen. Lees verder

Wie wil er geen blauwborst zien?

Blauwborst m. Foto José Jansen

Blauwborst m. Foto José Jansen

Een week van huis en de lente blijkt losgebarsten. ’s Morgens zorgt het aanzwellende koor van roodborstje, heggenmus, winterkoning, koolmees, pimpelmees, merel, zanglijster, vink, groenling, zwartkopje en tjiftjaf voor een aangenaam ontwaken. Tijdens een wandeling door het natuurmonument Kardinge bij Groningen dienen allerlei pas gearriveerde zuiderlingen zich aan. Lees verder

Zilvermeeuw op het dak

Zilvermeeuw. Foto Koos Dijksterhuis

Zilvermeeuw. Foto Koos Dijksterhuis

Het ochtendlicht schildert een zilvermeeuw oranje. De meeuw is vroeg uit de veren – misschien was hij de meeuw die ik door het open raam goedemorgen hoorde wensen toen ik vanmorgen wakker werd. Die zilvermeeuwen kunnen in het voorjaar een keel opzetten. En in Haarlem broeden ze op de daken, ook op het dak waaronder ik slaap. Lees verder

De impopulaire aalscholver

Aalscholver. Foto Koos Dijksterhuis

Aalscholver. Foto Koos Dijksterhuis

In hun broedkolonies vliegen de aalscholvers af en aan. Ze baltsen en slepen takken de bomen in voor hun nesten. Ze zijn gekleed in vol ornaat: hun wit met gele kelen steken mooi af tegen hun bijna zwarte lijf en de blauwe lucht erachter. Hun poep is wit en kalkt de bomen waarin ze nestelen eveneens wit. Die bomen zijn kaal want ze kunnen niet tegen de overmatige bemesting door de aalscholvers. Zo rollen ze hun eigen broedplaats op. Lees verder

Stilte!

Foto Koos Dijksterhuis

Foto Koos Dijksterhuis

Wegens cupidale betrekkingen pendel ik veel tussen Groningen en Haarlem. Per trein kan ik via Lelystad of Amersfoort, via Amsterdam of Leiden. Over Leiden is een omweg, maar scheelt twee overstappen. Met de auto duurt de reis (zonder files) half zo lang als per trein (zonder vertragingen) en kan ik stapels boeken meenemen. Maar die kan ik onderweg niet lezen, zoals in de trein. Lees verder

Geen spechten, wel klevers

Boomklever. Foto Koos Dijksterhuis

Boomklever. Foto Koos Dijksterhuis

Op de dag dat ik met vogelonderzoeker Willem van Manen een hol van een specht bezocht, kreeg ik een e-mail van Trouwlezeres Ans van Horssen, waarin zij vroeg welke vogels het voormalige spechtennest in haar tuin hadden gekraakt. ‘Is het een koolmezenpaar?? Ze hebben een ‘mooie blauw/zilvergrijze rug en een gele buik’.  Op de foto’s stond een boomklever. Er zat ook een foto bij van de bonte specht die uit zijn hol koekeloert. Even dacht ik aan een jonge grote bonte specht, maar het was een kleine bonte, een wel heel leuke broedvogel voor in de tuin – veel bijzonderder dan die boomklever. Lees verder

Hoe bescherm je vogels tegen katten?

Kat op de kast Foto Stijn Aern

Kat op de kast Foto Stijn Aern

De zanglijster had de hoofdrol en zong uit volle borst in het natuurdagboek van gisteren. Vorig jaar werd het lijsternest in mijn tuin door een kat uitgehaald, met moederlijster en al. Als de zingende lijsterman deze lente een vrouwtje krijgt, weet ik niet hoe ik het nest kan beschermen. Geen kruid is tegen katten gewassen, geen hoge pieptoon houdt ze weg, geen versperring houdt ze tegen. Alleen hoge hekken met schrikdraad zouden werken, maar die zijn vanwege de struiken en bomen niet haalbaar, nog afgezien van hun lelijkheid. Ik wil niet in een vesting wonen en zonder begroeiing is er voor vogels ook weinig te beleven. Lees verder

Lijster aan de klimop

Zanglijster in klimop. Foto Koos Dijksterhuis

Zanglijster in klimop. Foto Koos Dijksterhuis

Het is weer tijd een lans te breken voor een essentiële factor in de stadsnatuur: klimop. Aan het snoeien van mijn klimop kom ik maar niet toe. In de nazomer bloeit hij met kleine, gele bloempjes die weliswaar geen opvallende verschijningen zijn, maar een compleet leger van zweefvliegen en bijen van stuifmeel voorzien. Die knip ik niet af. En in nu rijpen de bessen, die zo belangrijk zijn voor vogels. Zeker na zo’n koude nawinter zijn klimopbessen de redding voor menige merel, spreeuw, huismus, zanglijster, Turkse tortel en houtduif. Lees verder

Vrouwelijke sigaren

Lisdodde. Foto Koos Dijksterhuis

Lisdodde. Foto Koos Dijksterhuis

Aan de rand van een heideveld ligt een zompige laagte en in die zompige laagte staan lisdodden. Het zijn de planten van vorig jaar en de meeste hebben geen bloemen meer. Enkele bloeiaren zijn nog bezig tot stof te vergaan; of misschien tot as, gezien hun bijnaam sigaar.

De bruine sigaren op de rietachtige stengels van lisdodden zijn vrouwelijke bloeiaren. De mannelijke zijn dunner en zitten erboven, maar daarvoor moet je in de zomer wezen. Dan zijn de vrouwelijke (sig)aren nog lichtbruin. Later worden ze bijna zwart. Althans van de grote lisdodde. De kleine lisdodde verkleurt meer naar groengeel. Lees verder